Pravidla

Všichni hráči musí také dodržovat pravidla projektu Nemesis – naleznete zde.

§1 Oficiální veřejné kanály

§1.1 World

§1.1.1 Slouží ke hromadné konverzaci mezi hráči, hledání spoluhráčů do teamů, part, raidů.

§1.1.2 Neslouží k obchodování nebo ke zkontaktování GM.


§2 Prohřešky na veřejných kanálech

§2.1 Za porušování následujících pravidel může být udělen mute až ban.

§2.2 Používat capslock (shift).

§2.3 Tapetovat, posílat obrázky (lebka, křížek apod.) na jeden nebo více řádků do channelu.

§2.4 Komukoliv nadávat.

§2.5 Rozšiřovat odkazy na pornografický materiál.

§2.6 Šíření flame.

– zprávy o wipe atd.

§2.7 Spamovat.

– jako spam se berou dvě a více stejných zpráv v krátkém časovém intervalu, včetně tzv. „omylů“.

§2.8 Používat addony měnící barvu písma.

 

§3 Ve hře je zakázáno

§3.1 Využívat hacků

§3.1.1 Používání ext. programů upravujících hru je na serveru přísně zakázáno a trestá se perma banem.

§3.1.2 Pokud se přistižený hráč dobrovolně ještě před zabanováním přizná, může se to při případné žádosti o unban brát jako polehčující okolnost.

§3.1.3 Jakékoliv nadávání nebo urážení GM, který vás přistihne při používání hacků, může být GM vyhodnoceno jako několikanásobné porušení pravidel serveru a může být udělen neodbanovatelný ban.

§3.1.4 V případě, že se na jedné IP adrese v době banování najde více ACC trestaných za závažné prohřešky, může být po schválení Administrátorem serveru udělen IP ban.

§3.2 Využívat bugů

§3.2.1 Pokud najdete ve hře chybu, která může zvýhodnit hráče, nebo skupinu hráčů, jste povinni to neprodleně ohlásit na fórum, jakékoliv využívaní této chyby povede k následujícím trestům.

§3.2.2 V případě prohřešku jednotlivce bude udělen ban, v případě opakovaného nebo vážného bugování perma ban.

§3.2.3 V případě prohřešku celé skupiny hráčů (parta, raid, arena team), budou všichni potrestáni banem, vážnější přečiny mohou být trestány perma banem.

§3.3 Wintrade

§3.3.1 Více hráču v jednom teamu, nebo v teamech opakovaně bojujícími mezi sebou, logovaných ze stejné, nebo podobné IP adresy za účelem přenechávání vítězství v arénách se trestá banem a výmazem veškerého PvP equipu, arena teamu, AP a honorů.

§3.4 Přístup na běžně nepřístupné lokace

§3.4.1 Za pokus o přístup / pobyt v této lokaci je 3d ban.

§3.4.2 Za portování na GM Island je sazba 7d ban.

§3.5 Jakkoliv žádat support od GM

§3.5.1 Žádostí o support se rozumí žádost o item / spell / finance apod, které hráče zvýhodní oproti ostatním a nemá na ně nárok.

§3.5.2 Na výmluvy, že to byl žert, nemusí brát GM ohled.

§3.6 Bugování honorů pomocí scriptů

§3.6.1 Jakékoliv bugování honor pointů scripty ve hře, které upravují chování charakteru, délku BG, Areny atd budou trestány banem a výmazem honor killů, všech honorů, aréna pointů a popřípadě i nahraného EQ.

§3.6.2 Opakované zabíjení vlastní postavy opačné frakce, nebo předem domluvené zabíjení jiného hráče je trestáno stejným způsobem.

§3.7 Výměna / prodej / nákup acc i postav

§3.7.1 Veřejná výměna, prodej a nákup postav nebo accountů je na serveru přísně zakázán a trestá se perma banem.

§3.7.2 V případě, že se rozhodnete i přes to provést výměnu, GM tým se o jakékoliv případně podvody a jiné problémy s tím spojené nestará.

§3.8 Reklama na jiné servery

§3.8.1 Reklama na jiné servery zaměřené na hru World of Warcraft bude bez výjimky trestána perma IP banem.

§3.9 Chovat se neuctivě k lidem z Nemesis teamu

§3.9.1 Všichni z Nemesis teamu jsou dobrovolníci, pracující bez nároku na honorář a vše dělají pro dobro hráčů a serveru, proto bude jakékoliv neuctivé nebo hrubé vystupování vůči nim nebo jejich práci tvrdě trestáno.

§3.9.2 Nadávky, urážení, zesměšňování a další neuctivé chování k členům Nemesis teamu bude trestáno perma banem, v některých případech může být přistoupeno k neodbanovatelnému banu nebo banu IP adresy.

§3.9.3 Kritizovaní práce Nemesis teamu bez důkazů o jejich pochybení bude bez výjimky trestáno.

§3.9.4 Nadávky na server, jeho funkčnost a vývoj jsou trestány banem na 14d až perma banem.

§3.10 Whispovat členům GM týmu

§3.10.1 Pokud má některý člen GM týmu zapnuté whispy, neznamená to, že mu můžete whispovat.

§3.10.2 Za whisper GM bez dovolení Vám muže být uděleno mute.

§3.10.3. Whisper začíná vždy GM, ne hráči, pokud GM neřekne jinak.

§3.11 Požadovat za itemy skutečnou finanční hotovost

§3.11.1 Všechna data jsou majetkem Projektu Nemesis, proto s nimi nemůžete nakládat jako s vlastními a prodávat je za skutečnou hotovost.

§3.11.2 Takovéto počínaní bude trestáno perma banem.

§3.11.3 Nemesis Credity jsou virtuální platidlo Projektu Nemesis, tudíž se na ně tento zákaz nevztahuje a tyto transakce jsou tolerovány, avšak nejsou doporučovány, tudíž pokud Vás ovšem někdo při obchodu s NC podvede, GM tým to nebude nijak řešit.

§3.12 Afk status v PvP

§3.12.1 Hráči kteří budou v BG jen postávat a nebudou se nijak zapojovat do hry, mohou být bez varování z instance kicknuti, v případě opakování mohou být hráčům vymazány honory a PvP equip.

§3.12.2 Stejné počínání může být trestáno i v arénách, v tomto případě se místo honorů vymaže arena team.

§3.13 Žádat od GM navrácení itemu nebo jeho náhradu.

§3.13.1 Pokud jste vlastní chybou nebo neznalostí přišli o item, postavu, quest apod. nemáte nárok na žádnou náhradu.

§3.13.2 Pokud pochybí server (scripty v jádře nebo DB, pád serveru se nepočítá), může vám být item vrácen po schválení Adminem serveru, po předchozím oznámení na fóru a ověření pravdivosti Vašeho tvrzení.

§3.14 Projevy rasismu.

§3.14.1 Jakékoliv projevy rasismu, antisemitismu, fašismu, etnické nesnášenlivosti, souhlasu s genocidou apod. budou bez varování trestány neodbanovatelným perma banem a následně mohou být oznámeny Policii ČR, která zahájí trestní řízení dle zákonů České Republiky (§355, §356,§400-§404 č.40/2009 Sb. – www.mvcr.cz/soubor/sb011-09-pdf.aspx)

§3.15 Boti.

§3.15.1 Jediným povoleným botem ve hře je FishBot

§3.15.2 Za pokus o použití jakéhokoliv jiného bota dostane hráč ban.

 

§4 Žádosti o ban, unban, mute, unmute.

§4.1 Veškeré žádosti o ban a unban se projednávají na fóru projektu-nemesis v příslušných sekcích.

§4.2 O unban může požádat každý zabanovaný.

§4.3 GM team má právo neudělit unban či zkrácení trestu dle okolností, historie charakteru, accountu atd.

§4.4 Mute a unmute se na fóru neřeší.

§4.5 Veškeré screenshoty a jiný důkazní materiál musí být uploadován na nemesisup.cz.

 

§5 Obecná pravidla

§5.1 Každý hráč je zodpovědný za svůj account a veškeré postavy pod něj spadající.

§5.2 Hráč nesmí mít nick své postavy ani svého peta či jiných NPC pod jeho kontrolou napodobující či jinak podobný nicku člena Nemesis teamu.

§5.3 Administrátor má právo změnit pravidla.

§5.4 Administrátor má poslední slovo.

§5.5 Hráčům je zakázáno vydávat se jakýmkoli způsobem (byť i žertem) za majitele serveru, Admina, GM či jiného člena Nemesis teamu.

§5.6 Hráč nesmí mít neslušný či urážlivý nick své postavy ani svého peta či jiných NPC pod jeho kontrolou, na fóru nebo TS.

§5.7 Veškeré Vámi vytvořené accounty a postavy jsou majetkem Project-Nemesis O.S.

§5.8 GM není povinno vám odpovědět na dotazy týkající se herního světa.

§5.9 V případě vážného/opakovaného prohřešku může GM rozhodnout o udělení neodbanovatelného banu.

§5.10 Je zakázáno NINJOVÁNÍ! Aby trest pro Ninju byl uplatněn, musí se prokázat, že Leader napsal, jakým Loot systémem se budou všichni řídit ještě před samotným pullem bosse.

– §5.10.1 Při oklamání hráčů, viník dostane ban a smažou se ninjnuté itemy.

– §5.10.2 Pokud Vám Leader nebude chtít sdělit, jakým Loot systémem se budou všichni řídit, nedoporučujeme s tímto Leaderem chodit. Trest v tomto případě nebude uplatněn.

Pravidla pro GM a Developerský team.

§1 Definice osob ve hře

§1.1 Hráč je osoba hrající na serveru

§1.2 GM je nestranný správce hry.

§1.3 HeadGM je hlavní GM zodpovídající za chod GM teamu

§1.4 Developer  je osoba zodpovědná za opravy serveru.

§1.5 Administrátor je osoba zodpovědná za celkový stav a chod serveru.

§2 Posty v GM i Developer teamu jsou dobrovolné a neplacené.

§3 Členům teamu je povoleno mít herní charakter a vše, co k němu náleží.

§4 Člen teamu přihlášený na herním charakteru není v tu chvíli povinen reagovat na podněty týkající se GM či Dev postu, toto však neplatí, pokud jej vyzve HeadGM, Administrátor serveru či majitel projektu.

§5 Členové teamu se za všech okolností chovají slušně a s respektem ke hráči.

§6 Členové teamu jsou povinni dodržovat pravidla pro hráče i GM.

§7 Členové teamu trestají pouze v rámci pravidel.

§8 Členové teamu nerozdávají žádné itemy, goldy, pointy ani levely.

§6 Členové teamu mají právo rozdávat bany, mute a kick ze serveru.

§10 Členové teamu nesmí nikdy po hráčích požadovat heslo k accountům.

§11 Členové teamu se ve hře pohybují na postavách s 85. levelem, či titulem a guildou .

§12 Členové teamu píší s Blizz ikonkou.

§13 GM se zodpovídá HeadGM, HeadGM se zodpovídá Administrátorovi.

§14 Developeři se zodpovídají Administrátorovi.

§15 Členové teamu mají poslední slovo.

 

Share Button
wow private servers