Update 2 | 22.09.2013

Dnes byla změna při vstupu do TOC

Trial of the Crusader 0 Potřebný achievement
Trial of the Crusader’1 Potřebný achievement
Trial of the Crusader 2 Potřebný achievement
Trial of the Crusader 3 Potřebný achievement

Dále došlo k upravě několika spellu :

Rogue
ambus
envenom
killing spree

Warrior
Badestorm
Overpower
Mocking Blow
Shockwave
Concussion Blow

Druid
Ferocious Bite
Mangle
Shred
Swipe

Dnes byl změněn loot v instancích a konkrétně itemy za které jste si vyměnili equip.

Share Button
wow private servers